نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

۲۷ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

مقدمه
قال الصادق علیه السلام:... وان یسیر فیهم بسیرة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و یعمل فیهم بعمله. (1) .
از مجموع اشارات رهبران آسمانی درباره ی بخش پایانی جهان، به این مطلب قاطع می شویم که: بینش الهی برای پایان دنیا و قسمت اخیر عمر انسانها در روی کره ی زمین امیدوارکننده است و علی رغم همه ی انحرافها و ستمها و مفاسدی که تاریخ بشر به خود دیده و می بیند و همه ی عوامل تهدید کننده ی حیات بشر و تبدیل کره ی زمین به تلی از خاکستر، آینده روشن است، و پایان شب سیه سپید است و روزگار تلخ هجران به سر خواهد آمد و بار دیگر روزگای چون شکر آید و جهانی نو در پرتو رهبری بزرگ رهبر الهی و محبوب قلوب آسمانیان و زمینیان، جن و انس، ذوی العقول و غیر ذوی العقول آغاز خواهد شد و جهانی تشنه ی عدالت و حقیقت؛ تصویر کامل حکومت الهی را به چشم خواهد دید و زندگان آرزو خواهند کرد که ای کاش مردگان نیز بودند و می دیدند که چگونه دریا دریا معرفت به کام تشنگان حقیقت

( صفحه 434)

ریزش می کند و چگونگی گرگ و میش، در کنار یکدیگر با صلح و صفا زندگی می کنند و کل دنیا مثل یک خانواده با یک مدیر محبوب زندگی می کنند.
و براساس اعتقادات ما این وعده ی الهی حق است و خیالی کاذب و بی محتوا نیست زیرا خداوند نیازی ندارد که جز حق چیز دیگری بگوید و وعده هایی بدهد که هرگز جامه ی عمل نخواهد پوشید.
ما در این مقاله نگاهی گذرا به ابعاد و زوایای گوناگون زندگی اجتماعی در جامعه ی نبوی امام مهدی (عج) داریم و از آنجا که این مسأله نقلی و مستند به خبرهای آسمانی و وحی است (وگر نه بر اساس محاسبات دیگر، آینده ی بشریت تاریک است) طبعا با استفاده از آیات و روایات باید مورد مطالعه قرار گیرد و نگارنده در این مقاله از همین زاویه وضع دنیا در عصر امام مهدی (عج) را ترسیم نموده است.

پاورقی
(1) بحارالانوار، ج 52، ص 337، حدیث 78.

  • ناقورسید