نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

۱۹ مطلب در تیر ۱۳۹۳ ثبت شده است


معنای غربت

چقدر دیده‌بانی در این غربت بی‌کرانه استوار است ! و چقدر درک آن برای ذهن ما ناشدنی ! اگر چه « غریب » را می توان در لغت شناخت و در معانی آن جستجو کرد ، اما باور کن که معانی حقیقی آن بیش از این دو تا و چند تاست که می‌گوییم . غربت باری سنگین است که بر شانه‌ی غمین امام ، سنگینی میکند و دریغا که ما برای برداشتن این بار یا دست کم سبک کردن آن هیچ گاه دست به کار نشده‌ایم .
  • ناقورسید