نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

نـاقـور سیـــــد

دستیارفعالان عرصه مهدویت وائمه

J1BT

Farsi

258

My Sister By Hosein Fakhri

خواهر من با صدای حسین فخری
J2BT

Farsi

252

Beating The Breast For Imam Hosain

سینه زدن برا حسین
J3BT

Farsi

279

If They Killed You, Why... ; Mashhadsari

اگر کشتند چرا... با صدای مرحوم مشهد سری
J4BT

Farsi

234

There Is No Saghi; KarimKhani

مستان همه افتاده و ساقی نمانده، استاد کریمخانی
J5BT

Farsi

351

My Paradise Is Hosain; Karimkhani

بهشت ارزانی خوبان عالم، بهشت من تماشای حسینه، استاد کریمخانی
J6BT

Farsi

367

You're Hosein... By Hosein Fakhri

تو حسین خون خدایی، با صدای حسین فخری
J7BT

Farsi

428

You're My Love Hosein ; Mahmuod Karimi

حسین عشق منی، محمود کریمی
J8BT

Farsi

609

Soil Of Karbala

واویلا، آه و واویلا، زمین کربلا
J9BT

Farsi

277

Rain, Rain

بارون، بارون...
J10BT

Farsi

272

Robab

رباب
J12BT

Farsi

314

Cut Head

سر بریده
J13BT

Farsi

710

Telephone Call From Karbala; Mahmood Karimi

تماس تلفنی از کربلا؛ محمود کریمی
J14BT

Farsi

275

We Are Died For You

تو که مارو کشتی
J15BT

Farsi

335

Karbala

کربلا
J16BT

Farsi

615

Ali Akbar

علی اکبر
J17BT

Farsi

527

Don't Cry

گریه نکن
J18BT

Arabic

615

Peace Be To Hussein

سلام بر حسین
J19BT

Farsi

691

Lord Of Caravan; Amirhosein Modarres

میر کاروان، امیرحسین مدرس
J20BT

Farsi

899

Noon Of Ashoura; Iman Mirshekari

ظهر عاشورا، ایمان میرشکاری
J21BT

Farsi

863

Leyla said ; Amir Khojaste

گفت لیلا، امیر خجسته
J22BT

Farsi

660

Ya Hosein ; Meysam Moteiei

یا حسین ابن علی اشفع لنا ؛ میثم مطیعی
J23BT

Farsi

953

6 Monthes Soldier

سرباز 6 ماهه ؛ کریمی
N1CT

Farsi

391

Ali Will Die Without Zahra

آی مردم، آی مردم، علی از دنیاتون سیره، آی مردم، آی مردم، علی بی زهرا میمیره
N2CT

Arabic

573

Ya Zahra Ya Zahra; Ahmad AlBawi

یا زهرا یا زهرا، احمد الباوی
N3CT

Farsi

814

Heart Of Sea, Heart Of Father.... By Mahmoud Karimi

دل دریا دل بابا، محمود کریمی
N4CT

Farsi

345

Love To Mother

محبت مادر ، محمود کریمی
N5CT

Farsi

682

Every Night...

هر شب
N6CT

Farsi

566

Lady Of Sorrow

بانوی غم
N7CT

Farsi

690

Fatima Flew Away From Alis' Nearby

فاطمه از پیش حیدر پر کشید
N8CT

Farsi

381

Fatima, Fatima By Helali

فاطمه فاطمه ؛ هلالی
N9CT

Farsi

639

Zahra, Alone By Sibsorkhi

زهرا، تنها؛ سیب سرخی
N10CT

Farsi

480

Omme Abiha ; Meysam Motei

ام ابیها میثم مطیعی
N11CT

Arabic

724

Omme Abiha ; Meysam Motei

ام ابیها میثم مطیعی
N12CT

Farsi

607

Heart of Sky; Karimi

دل آسمون ؛ محمود کریمی
N13CT

Farsi

533

Mother By Taheri

مادر ؛ طاهری
N14CT
 

Farsi

630

Closed Eyes by Taheri

چشمهای بسته، طاهری
O1GT

Farsi

425

Omme Abiha ; Meysam Motei

آی مردم، آی مردم، علی از دنیاتون سیره؛ آی مردم، آی مردم، علی بی زهرا میمیره
O2GT

Farsi
Arabic

606

Ya Zahra Ya Zahra; Ahmad AlBawi + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

یا زهرا یا زهرا؛ احمد الباوی، خطبه 202 به فارسی
O3GT

Arabic

596

Ya Zahra Ya Zahra; Ahmad AlBawi + Arabic Khotba 202 Of NahjolBalagha

یا زهرا یا زهرا؛ احمد الباوی، خطبه 202 به عربی
O4GT

Farsi

538

Omme Abiha; Moghaddam + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

ام ابیها یا فاطمه مقدم، خطبه 202 به فارسی
O5GT

Farsi

633

Open Your Eyes Fatima + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

چشاتو وا کن فاطمه، خطبه 202 به فارسی
O6GT

Farsi

378

My Zahra + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

زهرای من زهرای من، خطبه 202 به فارسی
O7GT

Farsi

638

Mother + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

وا اُما.... بسیار زیبا... فاطمیه 90 ، خطبه 202 به فارسی
O8GT

Farsi

587

Oh, God + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

ای خدا.... فاطمیه 90، خطبه 202 به فارسی
O9GT

Farsi

378

Small Street + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

کوچه، خطبه 202 به فارسی
O10GT

Farsi

675

Oh Allah + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

خدا ای خدا، خطبه 202 به فارسی
O11GT

Farsi

812

Oh Allah + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

بی بی ؛ هلالی
O12GT

Farsi

541

Stay by Karimi + Farsi Khotba 202 Of NahjolBalagha

بمان ، کریمی
QQQ1RA

Arabic
English

555

Salavat; Sami Yusuf

صلوات، سامی یوسف
QQQ2RA

Arabic

527

Salavat Ala Muhammad Va Ali; Albawi

صلوات علی محمد و علی، الباوی
QQQ3RA

Arabic

642

Salavat Salavat Ala Muhammad; Molla Basem

صلوات صلوات علی محمد، ملاباصم
QQQ4RA

Arabic

543

Ya Rasulallah; Sami Yusuf

یا رسول الله، سامی یوسف
QQQ5RA

Arabic
English

467

This Is The Day Of Eid; Sami Yusuf

امروز روز عید است، سامی یوسف
QQQ6RA

Arabic
English

631

In The Cave Of Hira; Sami Yusuf

در غار حرا، سامی یوسف
QQQ7RA

Arabic
English

731

The Teacher; Sami Yusuf

معلم، سامی یوسف